STANOWISKA DYDAKTYCZNE

Produkcję stanowisk dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni laboratoryjnych rozpoczęliśmy, ponieważ wiele współpracujących z nami firm zwracało uwagę na fakt iż absolwenci szkół i uczelni technicznych dysponują głównie wiedzą teoretyczną.

Aby zapewnić młodym ludziom możliwości połączenia teorii z praktyką tworzymy wspólnie z pracownikami naukowymi z polskich i niemieckich uczelni technicznych stanowiska dydaktyczne pozwalające na poznanie w praktyce najnowszych urządzeń z zakresu mechatroniki i robotyki.

Umiejętność zdobyte na produkowanych przez nas miniaturowych liniach produkcyjnych pozwalają młodym ludziom w łatwy sposób odnaleźć się na rynku pracy.

Projektowane przez nas stanowiska dopasowujemy do firm współpracujących ze szkołami lub do indywidualnych potrzeb nauczycieli.